Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/serwer/domains/zzkocmozpp.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/serwer/domains/zzkocmozpp.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/serwer/domains/zzkocmozpp.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96
Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP - Związek Zawodowy Kolejarzy przy "PKP Intercity" S.A.
A A A

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych - zrzeszająca dziewięć organizacji związkowych pracowników Polskich Kolei Państwowych. Związek jest jednym z członków - założycieli centrali związkowej pn Forum Związków Zawodowych, z siedzibą w Bydgoszczy. Federacja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli.

 

Chronologia

 • 1918 - powołanie Związku Zawodowego Kolejarzy Rzeczypospolitej Polskiej (ZZK)
 • 1921 - modyfikacja nazwy na Związek Zawodowy Kolejarzy
 • 1939-1945 - prowadzenie ograniczonej a niejednokrotnie konspiracyjnej działalności pod nazwą Rodzina Kolejowa
 • 1945-1948 - kontynuowanie działalności pod nazwą Związek Zawodowy Kolejarzy
 • 1949 - przystąpienie do struktur CRZZ
 • 1948-1980 - działalność pod nazwą Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych PRL
 • 1980 - przyjęcie nazwy NSZZ Pracowników Kolejowych PRL oraz wystąpienie ze struktur CRZZ
 • 1983 - powołanie Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP
 • 1984-1991 - członkowstwo w OPZZ
 • 2002 - przystąpienie do FZZ

 

Organizacje członkowskie federacji

 

Wydzielone podmioty

 • Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe "Kolejarz", prowadzące m.in. dom wypoczynkowy "Kolejarz" w Muszynie
 • Dom Kultury Kolejarza, Kraków

 

Przewodniczący

 

Media

W latach 1919-1939 organem prasowym związku był Kolejarz Związkowiec, ukazujący się w nakładzie 39-80 tys. egzemplarzy. Od 1998 organem federacji jest wydawany w nakładzie 10 tys. egz. miesięcznik Nasze Sprawy z siedzibą redakcji w Warszawie. Wcześniej, od 1995 pod tym samym tytułem ukazywał się biuletyn wydawany przez Radę Okręgową Federacji ZZP PKP Południowej DOKP w Krakowie.

 

Siedziba

 • pierwsza siedziba związku mieściła się w Warszawie przy ul. Długiej 19
 • od 1927 i z przerwą na okres 1939-1948 siedzibą związku jest wybudowany ze składek członków organizacji "Dom Kolejarza", budynek przy ul. Jaracza 2, przed zmianą numeracji w 1955, położonym przy ówczesnej ul. Czerwonego Krzyża 20, róg Wybrzeża Kościuszkowskiego 29,
 • 1939-1940 - budynek siedzibą Dyrekcji Kolei Wschodnich (Ostbahn-Betriebsdirektion), która czasowo przejeła również majątek związku,
 • 1940-1945 - Dyrekcja Rejonowa Kolei Wschodnich (Ostbahn-Bezirksdirektion),
 • 1945 - pierwsza siedziba po II wojnie światowej mieściła się w Lublinie
 • 1945-1948 na czas odbudowy związek mieścił się w wybudowanym w latach 1937-1938 w Warszawie w budynku przy al. Jerozolimskich 101, ówcześnie 107, dawnej siedzibie Zjednoczenia Kolejowców Polskich,
 • od 1928 w budynku związku mieści się również Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.

 

Bibliografia

 • Jarosiński, Janusz: Związek zawodowy w ustroju przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej Kielce 2002, 349 s., ISBN 83-7133-174-6
 • Grudzień Janusz, Kędzierski Jerzy: Zawsze dla kolejarzy – Zawsze dla kolei, Federacja ZZP PKP Warszawa 2008, 34 s.; broszura okolicznościowa wydana z okazji 90-lecia ZZK i 25-lecia Federacji ZZP PKP